menu menu
2018 07/12Ombygning af belægning på Skomagerrækken
2018 07/12Kolonihavevejen
2018 07/12Lysanlæg på Næstved Stadion
2018 07/12Blommevej ved Nygårdsvej - forbedring af trafikafvikling
2018 07/122- minus -1 vej, Kirkebakken Karrebæk
2018 07/12P-hus på Grønvej
2018 07/12Trafiksanering på Skyttemarksvej
2018 07/12Handicaptiltag
2018 07/12Bro over Vordingborgvej ved Sct. Jørgens Park
2018 07/12Cykelparkering ved Næstved Station
2018 07/12Rundkørsel ved Vandkulturhus
2018 07/12Vandkulturhuset
2018 07/12Ramsherred - rest ( 2020 )
2018 07/12Cykelsti på Svingkærvej, Tappernøje
2018 07/12Vejomlægning af Teatergade ( 2020 )
2018 07/12Stifobindelse fra Stenlængegårdsvej til Holstedstien ( opkørsel-rampe )
2018 07/12Dobbeltrettet cykelkrydsning af Slagelsevej i Fønix-krydset
2018 07/12Cykelsti langs Farimaksvej mellem Kvægtorvet og Ringstedgade
2018 07/12Grussti langs Stenskovvej
2018 07/122-minus-1-vej mellem Herlufmagle og Tybjerglille Bakker
2018 07/12Nyt projekt
2018 07/12Ellebækskolen
2018 07/12Ll. Næstved skole, afd. Sandved
2018 07/12Holmegårdsskolen, afd. Holme Olstrup
2018 07/12Susåskolen, afd. Glumsø
2018 07/12Fladsåskolen, afd. Korskildeskolen
2018 07/12Fladsåskolen, afd Mogenstrup
2018 07/12Kobberbakkeskolen ( Rønnebæk, Sct. Jørgen, Sjølund, Sydby, Uglebro )
2018 07/12
2018 07/12Omkanalisering ved Netto, Karrebækvej, udføres kun hvis Netto betaler.
2018 07/12Færdiggørelse af Ring Øst
2018 07/12Arkiverings test
2018 07/12Begrønning og udsmykning af parkeringshuse
2018 07/12Ring Syd - etape 3
2018 07/12Ring Syd - 2. etape (Parkvejs forlængelse + rundkørsel)
2018 07/12Krydsning ved Chr. Winthers Vej ( sti mellem lokalvej og byggemodning )
2018 07/12Opgradering af eks. sti ved Vestre Ringvej/Kanalvej
2018 07/12Færdiggørelse af sikker skolevej, Ellebækskolen
2018 07/12Axeltorv - Overdækning af Rampen
2018 07/12Ring Syd, 1 etape
2018 07/12Trappe på Munkebakken - samarbejde med VUC
2018 07/12Nyt projekt