menu menu
2020 05/11Lille Næstved Skole, Herlufsholmvej - tidsbegrænset ensretning
2019 28/02Prioritering af midler for 2019
2021 29/01Ringstedgade Nord - justering af vejprofil m.m. (T)
2019 16/12Overdragelse fra BDK til NK
2019 16/12Gravetilladelser (afspærring, omkørsler m.v.)
2019 16/12Besigtigelses- & ekspropriationsforretninger
2019 16/12Behandling af myndighedsprojekter
2019 16/12Ølsevej, Sandby
2019 16/122-1 vej på Brøderupvej mellem Snesere og Korskildeskolen
2018 07/12Ombygning af belægning på Skomagerrækken
2019 28/02Sikring af krydsning af Præstøvej ved Rolighedsvej
2019 28/02Forlængelse af højresvings-/cykelbane på Ringstedgade ved Herlufsholm Allé
2020 05/112-1 vej mellem Næstelsø og Brandelev
2018 07/12Kolonihavevejen
2018 07/12Lysanlæg på Næstved Stadion
2019 28/02Hovedgaden, Tornemark - etablering af 2-1 vej
2019 16/12Holmegaardsvej - etablering af hastighedsdæmpende tiltag
2018 07/12Blommevej ved Nygårdsvej - forbedring af trafikafvikling
2018 07/122- minus -1 vej, Kirkebakken Karrebæk
2018 07/12P-hus på Grønvej
2019 28/02Skyttemarksvej - hastighedsdæmpende tiltag på den ydre del
2019 16/12Tokesvej - etablering af fortov
2020 18/03Helgesvej - opgradering af lys på fodgængerfelt
2019 28/02Svingkærvej - etablering af 50 km/t
2021 24/08Herlufsholm Allé - udvidelse op mod Slagelsevej
2021 24/08Holmegård Høj - etablering af midterhelle og venstresvingsbane
2019 28/02Bistrupgade - hastighedsdæmpende skiltning
2019 28/02Solvangsvej - etablering af hastighedsdæmpende tiltag
2020 18/03Karrebækvej ved Golfbanen - indkørselsforhold
2021 29/01Renovering af Græshoppebroen, Karrebæksminde
2020 05/11Trafikafvikling ved Næstved Arena / stadion
2019 28/02Synliggørelse af krydset Ting Jellingevej / Virkelystvej
2019 28/02Karen Blixens vej - sikring af stikrydsning
2019 28/02Sti mellem Kildemarksvej-Skovstjernevej
2019 28/02Trafikplan for Næstved Kommune
2020 18/03Markkvarteret - sikring af skoleveje m.m.
2019 16/12Øverup Erhverv
2019 16/12Englebjerg
2018 07/12Trafiksanering på Skyttemarksvej
2019 16/12Kærsagrene (ved De Lodne Højder)
2019 16/12Eskeskoven (ved De Lodne Højder)
2018 07/12Handicaptiltag
2020 18/03Legeplads ved fritlagt Suså
2019 16/12Stiforbindelse ved Rampen
2019 28/02Dobbeltrettet cykelsti mellem Rådmandshaven og Fabriksvej
2018 07/12Bro over Vordingborgvej ved Sct. Jørgens Park
2019 28/02Ændring af Farimagsvej ved Kvægtorvet
2018 07/12Cykelparkering ved Næstved Station
2018 07/12Rundkørsel ved Vandkulturhus
2018 07/12Vandkulturhuset
2018 07/12Ramsherred - rest ( 2020 )
2020 05/11Axeltorv-Hjultorvet
2018 07/12Cykelsti på Svingkærvej, Tappernøje
2018 07/12Vejomlægning af Teatergade ( 2020 )
2019 16/12Glumsø Station (2020)
2020 18/03Cykeltunnel i Lov
2018 07/12Stifobindelse fra Stenlængegårdsvej til Holstedstien ( opkørsel-rampe )
2018 07/12Dobbeltrettet cykelkrydsning af Slagelsevej i Fønix-krydset
2018 07/12Cykelsti langs Farimaksvej mellem Kvægtorvet og Ringstedgade
2019 28/02Færdiggørelse af cykelsti mellem Holme Olstrup og Toksværd
2018 07/12Grussti langs Stenskovvej
2018 07/122-minus-1-vej mellem Herlufmagle og Tybjerglille Bakker
2018 07/12Nyt projekt
2018 07/12Ellebækskolen
2018 07/12Ll. Næstved skole, afd. Sandved
2018 07/12Holmegårdsskolen, afd. Holme Olstrup
2018 07/12Susåskolen, afd. Glumsø
2018 07/12Fladsåskolen, afd. Korskildeskolen
2018 07/12Fladsåskolen, afd Mogenstrup
2018 07/12Kobberbakkeskolen ( Rønnebæk, Sct. Jørgen, Sjølund, Sydby, Uglebro )
2018 07/12
2018 07/12Omkanalisering ved Netto, Karrebækvej, udføres kun hvis Netto betaler.
2018 07/12Færdiggørelse af Ring Øst
2018 07/12Arkiverings test
2018 07/12Begrønning og udsmykning af parkeringshuse
2019 16/12P-huse, afslutning og finish
2018 07/12Ring Syd - etape 3
2018 07/12Ring Syd - 2. etape (Parkvejs forlængelse + rundkørsel)
2022 14/09Skyttemarksvej/Østre Ringvej - Optimering af kryds
2022 31/10Enø Kystvej - Etablering af 2-1 vej
2022 14/09Stationsvej, Holme-Olstrup - Etablering af fortov/sti
2018 07/12Krydsning ved Chr. Winthers Vej ( sti mellem lokalvej og byggemodning )
2022 14/09Kildemarksvej 65 - Etablering af P-arealer
2022 26/01Biblioteksparken, Fuglebjerg - Centerbyprojekt
2022 26/01Lov-Vester Egesborg - Etablering af 2-1 vej
2022 26/01Rødebrovej (Næstved-Haslev) - Etablering af 2-1 vej
2022 23/11Fensmarkvej, Næstved - Etablering af cykelbaner og krydsning på Køgevej
2018 07/12Opgradering af eks. sti ved Vestre Ringvej/Kanalvej
2022 26/01Skafterup-Bisserup - Etablering af 2-1 vej (C)
2022 26/01Rådmandshaven/Ringstedgade - Forbedring af trafikafvikling
2022 26/01Skyttemarksvej/Østre Ringvej - Optimering af kryds (F)
2022 26/01Sandved - Alternativ rute for cyklister
2022 26/01Tappernøje - Etablering af krydsningshelle på Karlshøj
2022 26/01Ringstedgade Syd - Etablering af overhalingsforbud
2022 26/01Indre Vordingborgvej - Etablering af cykelbaner
2022 26/01Østre Ringvej/Parkvej - Optimering af kryds
2018 07/12Færdiggørelse af sikker skolevej, Ellebækskolen
2020 05/11Nygårdsvej Nord - etablering af 2-1 vej
2022 26/01Appenæs-Ydernæs - Etablering af ny cykel-/gangbro
2020 05/11Søndergade (Hyllinge) - etablering af 2-1 vej
2020 05/11Toksværd Bygade og Søledsvej - etablering af 2-1 vej
2021 29/01Kildemarksvej / Østre Ringvej - Optimering af signalanlæg (F)
2021 20/05Holsted Allé / Fensmarkvej - Forbedring af trafiksikkerhed
2020 17/06Appenæs-Ydernæs - etablering af ny cykel-/gangbro
2022 02/02Lovvej, Lov - Cykelforbindelse fra Østerskovvej til Landevejen
2018 07/12Axeltorv - Overdækning af Rampen
2021 29/01Havnegade/Vordingborgvej - Ændring af cykelbane
2020 05/11Lovvej, Mogenstrup - 2-1 vej
2020 05/11Fensmark Øst - Tiltag på Holmegaardsvej
2021 29/01Østre Ringvej/Kalbyrisvej - Skiltning og afmærkning i kryds
2021 29/01Østre Ringvej/Køgevej - Optimering af kryds
2022 26/01Østre Ringvej/Nygårdsvej - Venstresvingspile på Østre Ringvej
2021 20/05Skelbyvej/Ulstrup Mosevej - Cykelsti langs Skelbyvej
2020 05/11Sandvedvej, Fuglebjerg - Cykelsti og hastighedsdæmpende foranstaltninger
2020 05/11Farimagsvej - Delte stier mellem Kvægtorvet og Kählersbakken
2018 07/12Ring Syd, 1 etape
2020 17/06Nygårdsvej Nord - etablering af 2-1 vej
2020 05/11Kildemarksvej - Forbedring af cyklistforhold (C)
2021 29/01Farimagsvej/Kvægtorvet - Ændring af kørebaner på Hvedevænget
2022 14/09Slagelsevej/Rådmandshaven - Justering af signalprogram
2020 05/11Nygårdsvej/Rolighedsvej - Tydeliggørelse af rundkørsel
2020 05/11Næstvedvej - Forbedring af cyklistforhold
2022 26/01Rådmandshaven/Dania - Forebyggelse af venstresvingsuheld
2019 14/05Prioritering af midler for 2019
2019 16/12Sorøvej, Glumsø - rød OB på 2-1 vej
2019 16/12Hovedgaden, Tornemark - rød OB på 2-1 vej
2018 07/12Trappe på Munkebakken - samarbejde med VUC
2018 07/12Nyt projekt