menu menu
Projekt navnOpgradering af eks. sti ved Vestre Ringvej/Kanalvej
KategoriCYKELSIKKERHED OG CYKELSTIER
Budget kr.
Ansvarlig
Tidsforbrug mdr.
Noter


Uventet tidsforbrug
Skitseprojektering
Administrativ behandling
Projektering
Udbud og licitation
Udførsel
Aflevering
sat test
Teknisk udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet