menu menu
Projekt navnStifobindelse fra Stenlængegårdsvej til Holstedstien ( opkørsel-rampe )
KategorisLET
Budget500,000 kr.
Ansvarlig
Tidsforbrug mdr.
Noter


Uventet tidsforbrug
Skitseprojektering
Administrativ behandling
Projektering
Udbud og licitation
Udførsel
Aflevering
sat test
Teknisk udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet